Prelegenci

Agnieszka Sikorska

  Z turystyką związana jest od 2000 roku, kiedy rozpoczęła swoją działalność zawodową w branży hotelarskiej. Od 2005 roku kieruje biurem Śląskiej Organizacji Turystycznej, gdzie zajmuje się promocją turystyki oraz marek turystycznych regionu. Inicjatorka Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej, którego celem było utworzenie sprawnego systemu informacji turystycznej w skali regionu. Pomysłodawczyni Szlaku Kulinarnego „Śląskie Smaki” należącego do pierwszych kulinarnych tras turystycznych w kraju, laureata nagrody Komisji Europejskiej w Konkursie…

Marcin Filip

  Urodzony w 1976 roku w Bielsku-Białej, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach na specjalności Gospodarka Miejska i Regionalna. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie Public Relations. Dyrektor Biura Stowarzyszenia „Region Beskidy”, będącego częścią transgranicznego Euroregionu Beskidy. Członek komitetów monitorujących programy Interreg na granicach Polski, Czech i Słowacji. Jako zarządzający polską częścią Euroregionu Beskidy odpowiedzialny za wdrażanie funduszy mikroprojektów wspierających współpracę pomiędzy społecznościami transgranicznego regionu Beskidów….

Maciej Dębski

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Specjalista w obszarze marketingu oraz zarządzania w turystyce. Autor lub współautor książek pt. „Kreowanie silnej marki”, „Polityka turystyczna”, „Marka jako źródło kształtowania konkurencyjności w branży turystycznej”, Tourism Satellite Account as a framework for assessing sustainability”,  „Rachunku satelitarnego turystyki dla Polski za lata 2018 i 2019” oraz kilkudziesięciu publikacji wydawanych w Polsce i poza granicami kraju. W chwili obecnej pracownik Społecznej Akademii Nauk, pełniący funkcję Dyrektora…

Krzysztof Raganowicz

Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin. Lublinianin z urodzenia i z wyboru. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Public Relations, Samorząd terytorialny) i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Zarządzanie). Specjalista ds. marketingu i public relations, po okresie pracy w stolicy od 2016 roku związany z Miastem Lublin – promocją inwestycyjną, a następnie promocją turystyczną miasta. Autor internetowego systemu promocji inwestycyjnej Invest-in-Lublin.com. Od 2020 roku tworzy Lokalną Organizację Turystyczną Metropolia Lublin, która wspiera i integruje branżę turystyczną…

dr hab. Ewa Barbara Dziedzic

  prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – kierownik Zakładu Badań nad Gospodarką Turystyczną w Kolegium Gospodarki Światowej. Zainteresowania badawcze: zarządzanie obszarami turystycznymi, marketing usług turystycznych, mierzenie efektów rozwoju turystyki. Udział w krajowych i międzynarodowych projektach koncepcyjnych i aplikacyjnych dotyczących pomiaru wkładu turystyki w gospodarkę Polski oraz wybranych regionów, efektów społecznych i środowiskowych rozwoju turystyki oraz turystyki zdrowotnej.

Bartłomiej Szewczyk

  Historyk z wykształcenia, od 2011 r. Dyrektor Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido – od 2013 – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Z powodzeniem realizuje przedsięwzięcia, nie mające swych odpowiedników nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami, związane z rewitalizacją, nadaniem nowych funkcji, udostępnianiem i popularyzacją cennego dziedzictwa kultury górniczej Zabrza. Efekty jego działalności odbijają się szerokim echem zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Za główny cel zawodowy Bartłomiej Szewczyk…

Adam Zieniuk-Gąsiorowski

  Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju Polskiego Holdingu Hotelowego jest absolwentem MBA-WWSB, Prawa Własności Przemysłowej  i  PMBA UW/IIlinois Institute oraz Wydziału Prawa-KUL. Pierwsze doświadczenia z zakresu Zrównoważonego Rozwoju zdobywał jeszcze w latach 90-tych u.w. kiedy to po Konferencji ONZ “Środowisko i Rozwój” uczestniczył we wdrożeniach nowatorskich technologii obniżających zużycie energii i zastosowania paliw alternatywnych w korporacji Philips. Leader projektu redukcji zużycia energii poprzez integrację i maksymalizację zastosowania platform EMS/BMS…

Adam Mikołajczyk

  Ekspert marketingu terytorialnego, pasjonat brandingu i rozwoju turystyki. Z dziedziną doradztwa dla sfery publicznej (w tym głównie JST) związany od ponad 20 lat. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Gospodarka Przestrzenna – Zarządzanie Miastem i Regionem oraz akademii The Chartered Institute of Marketing (Londyn/Warszawa). Jako konsultant w Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki w Warszawie był w początkach lat 2000 współtwórcą pierwszych strategii marketingowo-brandingowych i dot. rozwoju turystycznego miast i regionów…

dr hab. Marek Cierpiał-Wolan

  W 1999 roku otrzymał tytuł naukowy doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autor ponad 100 publikacji krajowych i zagranicznych. Redaktor naczelny czasopisma naukowego Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, sekretarz naukowy Statistics in Transition new series. Wiceprezes Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Kierownik oraz ekspert krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Organizator i aktywny uczestnik wielu konferencji…

Mateusz Dziudziel

  Dyrektor Biura Paliw Polskich Linii Lotniczych LOT. Do spółki LOT dołączył w 2016 roku i od początku koordynuje działania firmy wynikające z członkostwa w systemie handlu emisjami spalin. Odpowiada także za zapewnienie ciągłości operacyjnej w zakresie dostaw paliw lotniczego. Uczestniczył w tworzeniu projektu DestinationECO, który wzmacnia pozycję spółki jako odpowiedzialnej społecznie. Reprezentantem firmy w wielu branżowych organizacjach, takich jak IATA oraz RLCF. Pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Efektywności Paliwowej w PLL…

dr Robert Andrzejczyk

      Menadżer i urzędnik państwowy. Od 2021 r. dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. W latach 2017-2020 prezes Polskiej Organizacji Turystycznej i wiceprezes European Travel Commission. Wcześniej konsul i radca w Ambasadzie RP w Kuala Lumpur oraz radca ministra w Ministerstwie Finansów.