Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin.

Lublinianin z urodzenia i z wyboru. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Public Relations, Samorząd terytorialny) i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Zarządzanie). Specjalista ds. marketingu i public relations, po okresie pracy w stolicy od 2016 roku związany z Miastem Lublin – promocją inwestycyjną, a następnie promocją turystyczną miasta. Autor internetowego systemu promocji inwestycyjnej Invest-in-Lublin.com. Od 2020 roku tworzy Lokalną Organizację Turystyczną Metropolia Lublin, która wspiera i integruje branżę turystyczną z terenu Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, promuje Lublin jako atrakcyjną destynację turystyczną, zarządza Polską Marką Turystyczną Lublin oraz prowadzi Centrum Inspiracji Turystycznej w Lublinie.