2023

KONFERENCJA W ZABRZU

Międzynarodowa Konferencja Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego

20–21 kwietnia 2023 r.

Zabrze

Turystyka industrialna wyróżnia Zabrze na mapie Polski i Europy. Czerpiąc z dziedzictwa poprzemysłowego nadaliśmy nowe funkcje obiektom zlokalizowanym na powierzchni oraz trasom podziemnym. Oferujemy atrakcyjną możliwość poznania historii oraz bogactwa kulturowego aglomeracji śląskiej. Organizując w Zabrzu od siedemnastu lat międzynarodową konferencję dotyczącą turystyki industrialnej, chcemy pokazać ten potencjał mieszkańcom regionu oraz gościom z kraju i zagranicy.

W bieżącym roku wydarzenie poświęcone jest turystyce polonijnej. Wykorzystując turystykę jako interdyscyplinarne narzędzie kształtowania tożsamości narodowej, chcemy kreować u przedstawicieli Polonii potrzebę poznawania dziedzictwa Ojczyzny poprzez wyjazdy turystyczne, aktywne uczestnictwo i bezpośrednie obcowanie.

 

Do Konferencji zostało:

AKTUALNOŚCI

18
kwi

Urszula Gawlik

Urszula Gawlik   ukończyłam Uniwersytet Jagielloński na wydziele Filozoficzno-Historycznym z tytułem magistra w zakresie nauczania  początkowego. W zawodzie nauczyciela pracuję od ponad 30 lat, jestem członkiem Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce od 25 lat obecnie na funkcji wiceprezesa, jestem dyrektorem Polskiej Szkoły im. T. Kościuszki w Chicago  od  lat 15. Od ponad 15 lat przewodniczę Komisji Wydawniczej…

18
kwi

Profesor Aleksandra Kuzior

Profesor Aleksandra Kuzior jest doktorem habilitowanym, profesorem Politechniki Śląskiej, uhonorowanym tytułem doktora honoris causa. Naukowo zajmuje się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, etyki biznesu, Smart City, oceny technologii, sztucznej inteligencji, edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej pełni funkcję Prodziekana ds. Współpracy i Rozwoju oraz Kierownika Katedry Stosowanych…

17
kwi

Anna Jędrocha

Anna Jędrocha – Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie  (Obsługa ruchu turystycznego) oraz Szkoły Hotelarskiej w Krakowie (hotelarstwo). Pracę zawodową rozpoczęła w 1984 r. w Orbisie (odpowiadała tam za obsługę zagranicznej turystyki przyjazdowej). Obecnie, jako prezes zarządu, kieruje dwoma firmami – Intercrac (DMC, zagraniczna turystyka przyjazdowa) i Symposium Cracoviense (PCO oraz obsługa logistyczna i techniczna wykładów,…

17
kwi

Tomasz Popławski

Współwłaściciel agencji marketingowej Ingressus. Po ukończeniu studiów magisterskich, zdecydował się wyjechać z Polski i wybrał Stany Zjednoczone. Specjalizuje się w etnicznym rynku medialnym w USA (głównie polonijny) i od prawie 20 lat jest z nim związany zawodowo. Zapewnia firmom kompleksową obsługę w obszarach marketingu medialnego, PR i sprzedaży.  W trakcie swojej kariery zawodowej pracował na różnych stanowiskach, Od Sales…

17
kwi

Maja Swinder-Haładus

Maja Swinder-Haładus, ekspertka i praktyk branży turystyki medycznej, założycielka EuroTreatMed – agencji, która od 2017 wspiera śląskie kliniki i szpitale w pozyskiwaniu oraz kompleksowej obsłudze Pacjentów zagranicznych. Cenne doświadczenia dotyczące sektora usług zdrowotnych zdobyła podczas pracy w badaniach klinicznych, w branży telemedycznej (e-health), posiada także długoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze turystyki aktywnej. Prywatnie pasjonatka…

17
kwi

Katarzyna Gądek

Katarzyna Gądek – absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek historia, specjalność pedagogiczna. Ukończyła studia podyplomowe – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Uniwersytet Jagielloński. Od 1997 roku, w strukturach Urzędu Miasta Krakowa zajmuje się obszarem turystyki i promocji. W latach 2004-2006 dyrektor Wydziału Turystyki i Promocji, kolejno dyrektor Biura ds. Turystyki i dyrektor Biura…

Temat Konferencji:

„Turystyka polonijna – wyzwania dla sektora samorządu terytorialnego oraz branży turystycznej”