Konferencja

XVIII Międzynarodowa Konferencja Turystyczna

Hasłem tegorocznej edycji będzie „Turystyka polonijna – wyzwania dla sektora samorządu terytorialnego oraz branży turystycznej”.

 

Konferencji towarzyszą Międzynarodowe Targi Turystyki. Tegorocznym partnerem tego przedsięwzięcia będzie Bośnia i Hercegowina.

Turystyka industrialna wyróżnia Zabrze na mapie Polski i Europy. Czerpiąc z dziedzictwa poprzemysłowego nadaliśmy nowe funkcje obiektom zlokalizowanym na powierzchni oraz trasom podziemnym. Oferujemy atrakcyjną możliwość poznania historii oraz bogactwa kulturowego aglomeracji śląskiej. Organizując w Zabrzu od siedemnastu lat międzynarodową konferencję dotyczącą turystyki industrialnej, chcemy pokazać ten potencjał mieszkańcom regionu oraz gościom z kraju i zagranicy.

W bieżącym roku wydarzenie poświęcone jest turystyce polonijnej. Wykorzystując turystykę jako interdyscyplinarne narzędzie kształtowania tożsamości narodowej, chcemy kreować u przedstawicieli Polonii potrzebę poznawania dziedzictwa Ojczyzny poprzez wyjazdy turystyczne, aktywne uczestnictwo i bezpośrednie obcowanie.

W tym kontekście szczególnego znaczenia nabierają oferty skierowane do młodego pokolenia Polonii. Przy współdziałaniu polskich instytucji państwowych, samorządów terytorialnych oraz organizacji związanych z Polonią turystyka polonijna może stać się ważnym czynnikiem gospodarczego rozwoju lokalnego i regionalnego.

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

20 kwietnia 2023 r. [CZWARTEK]

 9:30 10:00                 Rozpoczęcie Konferencji, wystąpienia inauguracyjne

10:00 – 11:00                 Panel wprowadzający

                                           Temat: Turystyka polonijna – perspektywy rozwoju”

11:00 – 12:45                 Panel I – Polonijna Turystyka Kulturowa

                                           Temat:  Polska w świecie / świat w Polsce

Wprowadzenie do panelu i moderacja

  • zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz – Kierownik Katedry Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

12:45 – 13:15                 Przerwa kawowa

13:15 – 15:00                 Panel II  – Polonijna Turystyka Medyczna                                        

Wprowadzenie do panelu i moderacja:

  • dr Anna Białk-Wolf – Prezeska Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej, współzałożycielka Fundacji Proturmed
  • Mariusz Arent – Prezes Fundacji Proturmed

15:15 – 16:00                 Obiad

 

Wszystkich uczestników Konferencji zapraszamy do zwiedzania wystawy prac jednego z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych w kraju i za granicą polskich artystów współczesnych – Rafała Olbińskiego. Wystawa pt.: „Warszawa-Nowy Jork” dostępna jest dla odwiedzających w gmachu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, parter.

 

21 kwietnia 2023 r. [PIĄTEK]

10:00 – 11:30                Uroczystość otwarcia Międzynarodowych Targów Turystycznych w Zabrzu  ( Arena Zabrze, ul. Roosevelta 81 )

12:00 – 12:30                Rozpoczęcie II dnia Konferencji

12:30 – 14:15                Panel III – Polonijna Turystyka Edukacyjna
                                          Temat:  Nowoczesne sposoby opowieści o Polsce.

Wprowadzenie do panelu i moderacja:

  • Jan Korsak – Przewodniczący Rady Polonijnego Centrum Turystyki SWP Członek Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, właściciel i dyrektor zarządzający firmy C&TA J. Korsak www.traveltime.info.pl działającej pod marką TRAVEL TIME.

14:15 – 14:30                 Podsumowanie i zakończenie Konferencji

14:45 – 15:30                 Obiad