Konferencja

Międzynarodowa Konferencja Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego

 

ROZWIĄZANIA OPARTE NA PRZYRODZIE I SZTUKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ JAKO DROGA ZRÓWNOWAŻONEJ ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ MIAST DZIEDZICTWA POPRZEMYSŁOWEGO

 

Konferencja organizowana jest w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i jest częścią projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju”. Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2022 r. do 30 kwietnia 2024 r., ma wartość 3 521 346,00 euro (85% ze środków norweskich, 15% z Budżetu Państwa).

Zakłada się, że planowane działania w ramach projektu dadzą impuls m.in do zwiększenia rozwoju gospodarczego miasta poprzez rozwój miejskich specjalizacji, wzmocnią integrację mieszkańców, zwiększą ich świadomość ekologiczną, uatrakcyjnią przestrzeń miejską, a zarazem zwiększą ilość inicjatyw na rzecz aktywnego spędzania wolnego czasu w „nowej” przestrzeni miejskiej.

W centrum uwagi konferencji znajduje się hasło przewodnie projektu realizowanego w ramach funduszy norweskich: Zabrze – Miasto Przestrzenią Rozwoju. Konferencja obejmuje analizę przestrzeni miejskiej dysponującej obiektami przemysłowymi, przede wszystkim tymi zabytkowymi, poddawanymi rewitalizacji i adaptacji dla celów użyteczności publicznej, handlowej, kulturalnej (np. jako galerie sztuki, sale koncertowe, teatry), a także jako obiekty dostępne dla różnych grup odbiorców. Podobnie jak czynne zakłady produkcyjne i wszelkie inne obiekty funkcjonujące w tej przestrzeni, również one powinny zostać poddane, tam gdzie tylko jest to możliwe,  zarządzaniu środowiskowemu, zazielenieniu. Rzecz dotyczy planowania przestrzennego i takiej eksploatacji tych obiektów, która pozostawałaby w harmonii z otaczającą przyrodą. Wynikiem tego podejścia, wzmocnionego obecnością sztuki w przestrzeniach publicznych miast, nawiązującej do dziedzictwa przemysłowego, będzie ich estetyzacja, atrakcyjna i korzystna zarówno dla mieszkańców, jak i osób przyjezdnych, turystów.

Tematy poruszane podczas konferencji pozwolą wypracować w trakcie realizacji projektu szerszą perspektywę wprowadzanych rozwiązań systemowych, tak aby tworzona przestrzeń była inkluzywna i rozwijająca.

 

 

O partnerze:

Politechnika Śląska

W ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju” nasz Partner – Politechnika Śląska – jest odpowiedzialny za realizację następujących działań:

  1. realizację zadania związanego z Miejskim Standardem Dostępności, który zawierać będzie wskazania praktycznych propozycji usprawnień w zakresie działań związanych z szeroko rozumianą dostępnością w mieście na rzecz mieszkańców, zgodnie
    z zapisami między innymi Programu Dostępność Plus, doświadczeniami zdobytymi w ramach współpracy bilateralnej, dobrymi praktykami w zakresie kreowania przyjaznych przestrzeni miejskich.
  2. realizację działań związanych z edukacją ekologiczną, podnoszeniem świadomości oraz poziomu zintegrowania wokół ekologii w tym:
  • integracja wokół zieleni – komplementarnie do pracy z mieszkańcami
    w wymiarze społecznym.
  • warsztaty i zajęcia dla mieszkańców – zajęcia z edukacji ekologicznej, warsztaty młodych ekologów, warsztaty tematyczne- międzypokoleniowe.