Program

ZABRZE – MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU

Temat:

Rozwiązania oparte na przyrodzie i sztuka w przestrzeni publicznej jako droga zrównoważonej atrakcyjności turystycznej miast dziedzictwa przemysłowego.

7–8 kwietnia 2022 r.

Hala Pogoń Zabrze – ul. Wolności 406, 41-800 Zabrze

 

7 kwietnia 2022
/CZWARTEK/

Rozpoczęcie konferencji, wystąpienia inauguracyjne.

9.30–10.00

Panel I Rozwiązania oparte na przyrodzie jako koncepcja zrównoważenia przestrzeni miasta przemysłowego.

Wprowadzenie do panelu i moderacja:

 • dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański, prof. Politechniki Śląskiej
  Podejście heurystyczne do czerpania z wzorców przyrodnich w architekturze krajobrazu.

paneliści:

 • Katarzyna Dzióba – Zastępca Prezydenta Zabrza
  Znaczenie zieleni w rewitalizacji i ekologizacji Zabrzan w kontekście zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju
 • dr hab. Edyta Sierka, prof. Uniwersytetu Śląskiego
  Potencjał (dla) zielonej infrastruktury.
 • dr Henryk Czubek – Kierownik Zespołu ds. UNIDO w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Organizacjach Międzynarodowych w Wiedniu.
  Polskie możliwości wykorzystania uczestnictwa w UNIDO przy programowaniu zrównoważonego rozwoju organizmów miejskich.
 • Agnieszka Puszczewicz – Dyrektor Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej
  Chorwacja: pełna naturalnego piękna i zrównoważonego rozwoju.
 • dr Michał Wiśniewski – Kierownik Ośrodka Edukacji – Akademii Dziedzictwa w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie
  Kraków – miasto nowoczesne, miasto zielone.
 • Tomasz Zubilewicz – Prezenter, dziennikarz TVN
  Teraźniejszość. Czy jesteśmy na nią gotowi?
10.00–12.00

Przerwa kawowa

12.00–12:30

• Prof. Franz Schausberger – Instytut Regionów Europy
• Valter Glavićič – Mer miasta Labin – Chorwacja
Kopalnia Labin. Górnicza przeszłość dzisiejszą atrakcją.
12.30–13.00

Panel II Sztuka w przestrzeni publicznej – przemiana, estetyzacja czy ekologizacja przestrzeni?

Wprowadzenie do panelu i moderacja:

 • Tomasz Koclęga – rzeźbiarz, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
  Sztuka w przestrzeni publicznej w kontekście kształtowania tożsamości miejsca.

paneliści:

 • Robert Piaskowski – Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Kultury
  Polityki kulturalne i cele zrównoważonego rozwoju, kultura i ekologia.
 • Małgorzata Rozenau – malarka i projektantka graficzna, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
  Motywy ekologiczne w sztuce w przestrzeni publicznej.
 • Matylda Sałajewska – autorka instalacji w przestrzeniach publicznych
  Kształtowanie świadomości społecznej poprzez działania artystyczne w przestrzeni publicznej.
 • Michał Janowski – Walonia
  Sztuka w przestrzeni publicznej i obszarach turystycznych na wybranych przykładach. Batumi, artystyczne oblicze rozwoju gruzińskiego kurortu.
 • Waldemar Czechowski – filmowiec dokumentalista
  Wpływ malarstwa – sztuk wizualnych – na architekturę.
 • dr hab. Joanna Szczepankiewicz-Battek – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Instytut Turystyki i Rekreacji
  Wrocław-Nadodrze i procesy jego rewitalizacji – street art i inne inicjatywy.
13.00–15.00

Obiad

15.15–16.00
8 kwietnia 2022
/PIĄTEK/

Uroczystość otwarcia 12. Międzynarodowych Targów Turystycznych w Zabrzu

10.00–11.30

Rozpoczęcie II dnia konferencji

Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Polską Izbą Turystyki a Zespołem Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu w zakresie promocji i opieki merytorycznej kierunku Turystyka w Ekonomii.

11.30–12.00

Panel III Sztuka w przestrzeni publicznej i ekologizacja przestrzeni w budowie produktu turystycznego i komunikacji marketingowej miasta.

wprowadzenie do panelu i moderacja:

 • dr Bartłomiej Walas, prof. Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

Współczesna atrakcyjność turystyczna miasta jako suma doświadczeń mieszkańców i odwiedzających.

paneliści:

 • Teresa Latuszewska-Syrda – Prezes Fundacji Urban Forms
 • Włodzimierz Szeląg – Zastępca dyrektora Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Wiedniu
  Zielony Wiedeń – tradycja i nowoczesność
 • Sebastian Nasiłowski – Członek Zarządu Polskiej Izby Turystyki
 • Karolina Gnusowska-Weiss – Prezes Wielkopolskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki
 • dr Agnieszka Puszczewicz – Dyrektor Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej
  Zagrzeb: sztuka uliczna, nowe oblicze miasta.
 • Paweł Kołodziejski – Dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach
  Żelazne Doliny. Turystyczne walory dziedzictwa naturalnego i poprzemysłowego. Szanse i wyzwania .
 • Magdalena Szczypkowska  – Zastępca Kierownika Działu Rozwoju   i Projektów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
  Sztuka i edukacja w industrialnych przestrzeniach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
12.00–14.00

Zakończenie konferencji

14.00–14.15

Obiad

14.30–15.15