Urodzony w 1976 roku w Bielsku-Białej, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach na specjalności Gospodarka Miejska i Regionalna.

Ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie Public Relations.

Dyrektor Biura Stowarzyszenia „Region Beskidy”, będącego częścią transgranicznego Euroregionu Beskidy.

Członek komitetów monitorujących programy Interreg na granicach Polski, Czech i Słowacji.

Jako zarządzający polską częścią Euroregionu Beskidy odpowiedzialny za wdrażanie funduszy mikroprojektów wspierających współpracę pomiędzy społecznościami transgranicznego regionu Beskidów.

Pomysłodawca powstania Polskiej Marki Turystycznej Beskidy, a także odpowiedzialny za jej zarządzanie.

Od 2022 roku Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskidy”.

Marcin Filip posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów Unijnych nakierowanych głownie na ochronę i promocję dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Beskidów.