prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – kierownik Zakładu Badań nad Gospodarką Turystyczną w Kolegium Gospodarki Światowej.

Zainteresowania badawcze: zarządzanie obszarami turystycznymi, marketing usług turystycznych, mierzenie efektów rozwoju turystyki.

Udział w krajowych i międzynarodowych projektach koncepcyjnych i aplikacyjnych dotyczących pomiaru wkładu turystyki w gospodarkę Polski oraz wybranych regionów, efektów społecznych i środowiskowych rozwoju turystyki oraz turystyki zdrowotnej.