Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Specjalista w obszarze marketingu oraz zarządzania w turystyce. Autor lub współautor książek pt. „Kreowanie silnej marki”, „Polityka turystyczna”, „Marka jako źródło kształtowania konkurencyjności w branży turystycznej”, Tourism Satellite Account as a framework for assessing sustainability”,  „Rachunku satelitarnego turystyki dla Polski za lata 2018 i 2019” oraz kilkudziesięciu publikacji wydawanych w Polsce i poza granicami kraju. W chwili obecnej pracownik Społecznej Akademii Nauk, pełniący funkcję Dyrektora Organizacyjnego Filii SAN w Warszawie oraz kierownika Katedry Marketingu i Turystyki. Członek Stowarzyszenia na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki.