Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju Polskiego Holdingu Hotelowego jest absolwentem MBA-WWSB, Prawa Własności Przemysłowej  i  PMBA UW/IIlinois Institute oraz Wydziału Prawa-KUL.

Pierwsze doświadczenia z zakresu Zrównoważonego Rozwoju zdobywał jeszcze w latach 90-tych u.w. kiedy to po Konferencji ONZ “Środowisko i Rozwój” uczestniczył we wdrożeniach nowatorskich technologii obniżających zużycie energii i zastosowania paliw alternatywnych w korporacji Philips.

Leader projektu redukcji zużycia energii poprzez integrację i maksymalizację zastosowania platform EMS/BMS dla przemysłu i sektora Real Estate
w spółkach zależnych korporacji Ameritege oraz budowy pierwszego w Polsce centrum kompetencyjnego Embedded Programming.

W Polskim Holdingu Hotelowym odpowiedzialny m.in. za opracowanie i wdrażanie strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2023-2028, wdrażanie zasad ESG  i raportowania niefinansowego oraz realizacji celów SDGs ONZ i Gospodarki Obiegu Zamkniętego.