Dyrektor Biura Paliw Polskich Linii Lotniczych LOT. Do spółki LOT dołączył w 2016 roku i od początku koordynuje działania firmy wynikające z członkostwa w systemie handlu emisjami spalin. Odpowiada także za zapewnienie ciągłości operacyjnej w zakresie dostaw paliw lotniczego.

Uczestniczył w tworzeniu projektu DestinationECO, który wzmacnia pozycję spółki jako odpowiedzialnej społecznie. Reprezentantem firmy w wielu branżowych organizacjach, takich jak IATA oraz RLCF.

Pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Efektywności Paliwowej w PLL LOT, który odpowiada za wdrażanie inicjatyw doskonalących i optymalizujących operacje lotnicze w celu redukcji emisji CO2.