W 1999 roku otrzymał tytuł naukowy doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.
Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Autor ponad 100 publikacji krajowych i zagranicznych.
Redaktor naczelny czasopisma naukowego Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, sekretarz naukowy Statistics in Transition new series.
Wiceprezes Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego.
Kierownik oraz ekspert krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.
Organizator i aktywny uczestnik wielu konferencji naukowych.