Autor: konferencja_um

Katarzyna Dzióba

Katarzyna Dzióba jest absolwentką Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła ponadto studia podyplomowe z zakresu działania banków komercyjnych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wiedzy o Unii Europejskiej na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Pracowała w bankowości. III zastępca prezydent miasta Zabrze od 1 września 2011 roku. Katarzyna Dzióba nadzoruje następujące wydziały i samodzielne komórki organizacyjne:…

Włodzimierz Szeląg

Włodzimierz Szeląg od początku pracy zawodowej, po ukończeniu studiów ekonomicznych, był związany z budowaniem wizerunku Polski na rynkach zagranicznych jako handlowiec w CHZ Rolimpex, Hortex, Agros Holding, a następnie jako Attache Handlowy w Ambasadzie RP w Wiedniu. Wieloletnia praca w Zagranicznym Przedstawicielstwie Polskiej Organizacji Turystycznej w Wiedniu stworzyła możliwość realizacji licznych przedsięwzięć promujących Polskę i jej atrakcje…

Glavičić Valter

  Inżynier elektryk, licencjat z nauk ścisłych na Politechnice, Burmistrz Miasta Labin od 2017 roku. Jego priorytety ukierunkowane są na dalszy rozwój gospodarki i turystyki, a szczególną uwagę przywiązuje do współpracy z przedsiębiorcami i rzemieślnikami, dalszego rozwoju infrastruktury sportowej, zachowania bogatego dziedzictwa kulturowego Labina i tożsamości Labina oraz promocji wielokulturowości i praw mniejszości.

Michał Janowski

Absolwent Wydziału Sztuk Plastycznych Instytutu St. Luc w Mons ( Belgia ) oraz Państwowej Szkoły Sztuk Plastycznych (PWSSP) we Wrocławiu. Sukcesywnie Członek Zarządu Polsko-Belgijsko Luksemburskiej Izby Handlowej, Współzałożyciel i Wiceprezes Walońsko-Polskiej Izby Handlowej, Doradca w Konsulacie Honorowym RP w La Louvière. Od 1997 – Przedstawiciel w Polsce, póżniej na Kraje Europy Centralnej i Wschodniej Walońskiego Urzędu Promocji…

Glavičić Valter

Inżynier elektryk, licencjat z nauk ścisłych na Politechnice, Burmistrz Miasta Labin od 2017 roku. Jego priorytety ukierunkowane są na dalszy rozwój gospodarki i turystyki, a szczególną uwagę przywiązuje do współpracy z przedsiębiorcami i rzemieślnikami, dalszego rozwoju infrastruktury sportowej, zachowania bogatego dziedzictwa kulturowego Labina i tożsamości Labina oraz promocji wielokulturowości i praw mniejszości.

dr Michał Wiśniewski

dr Michał Wiśniewski – historyk architektury, doktor nauk humanistycznych, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierownik Ośrodka Edukacji – Akademii Dziedzictwa w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, członek zarządu Fundacji Instytut Architektury. Interesuje się architekturą międzywojenną i współczesną, prowadzi badania na temat sztuki tworzonej na potrzeby państwa. Jest autorem licznych tekstów naukowych i popularnonaukowych…

dr Bartłomiej Walas, prof. WSTiE

Dziekan Wydziału Turystyki w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Specjalista w zakresie polityki turystycznej i marketingu terytorialnego. W latach 1996-2008 dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Paryżu a w latach 2008-2017 wiceprezes i p.o. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, odpowiadający za strategię marketingową na rynkach zagranicznych. Członek Rady  Gospodarczej  Izby Hotelarstwa Polskiego, Sektorowej Rady ds. Kompetencji…

Waldemar Czechowski

Filmowiec dokumentalista, członek SFP (Stowarzyszenia Filmowców Polskich). Od 1980 roku realizator ponad 30 filmów dla TVP –  dla redakcji „Mała Ojczyzna” w TVP-2,  TVP-1 w dziale dokumentu. Twórca kilku autorskich filmów dokumentalnych z kręgu „dialogu kultur” z Indii, Tybetu – kina podróży i 15 reportaży z Japonii. Animator kultury, fotografik, badacz kultur…

Paweł Kołodziejski

Paweł Kołodziejski – historyk, muzealnik. Ur. w 1976 roku w Starachowicach.  Od roku 2006 zatrudniony w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach (od 2012 roku jako dyrektor). Autor wystawy stałej „Od Wierzbnika do Starachowic. Historia miasta nad Kamienną”, oraz kilku wystaw czasowych. Współautor kilkudziesięciu wystaw czasowych w macierzystej placówce oraz w muzeach w Iłży i Krakowie. Autor kilkunastu artykułów popularyzujących…

dr Henryk Czubek

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor nauk ekonomicznych w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, wykładowca w latach 1989–2016; w latach 1995–2000 pełnił służbę dyplomatyczną jako attaché handlowy Ambasady RP w Budapeszcie; w latach 2004–2016 pracował w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. jako dyrektor biura terenowego w Krakowie odpowiedzialnego za obszar Polski Południowo-Wschodniej; od września 2016 do sierpnia 2017…