Dziedzictwo poprzemysłowe jest dotychczas poddawane na całym świecie rewitalizacji gospodarczej, zmieniającej go w obiekty użyteczności publicznej, handlowej, czy w poszukiwane atrakcje turystyczne. Wśród wiodących kierunków przemian powszechna jest zamiana obiektów poprzemysłowych w galerie i centra sztuki. W rewitalizowanych obszarach poprzemysłowych, szukając ich nowej tożsamości  przestrzennej, instalowane lub eksponowane są  dzieła sztuki.  Większość tych działań odbywa się z poszanowaniem i w zgodzie z naturą, co jest zbieżne z ideami  NBS. Także już wieloletnia…