Włodzimierz Szeląg od początku pracy zawodowej, po ukończeniu studiów ekonomicznych, był związany z budowaniem wizerunku Polski na rynkach zagranicznych jako handlowiec w CHZ Rolimpex, Hortex, Agros Holding, a następnie jako Attache Handlowy w Ambasadzie RP w Wiedniu.

Wieloletnia praca w Zagranicznym Przedstawicielstwie Polskiej Organizacji Turystycznej w Wiedniu stworzyła możliwość realizacji licznych przedsięwzięć promujących Polskę i jej atrakcje turystyczne w Austrii (Rok Polski w Austrii, kampania EURO 2008 i 2012, Rok Chopinowski 2010).

W czasie swojej pracy w Austrii był członkiem Zarządu Corps Touristique, Stowarzyszenia 32 Narodowych Ośrodków Informacji Turystycznej, od 2010 roku jest członkiem Zarządu Wiedeńskiego Towarzystwa Chopinowskiego i Towarzystwa Przyjaźni Austriacko – Polskiej. Jest również członkiem SKAL Clubu – Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej przedsiębiorstw Turystycznych w Austrii, ORV-Stowarzyszenia Austriackich Biur Podróży.

Uczestniczył w wielu certyfikowanych kursach i szkoleniach w Polsce i Austrii z zakresu zarządzania turystyką, innowacyjności, nowoczesnych technologii promocji turystyki, kampanii wizerunkowych.

Odznaczony odznaką „Za zasługi dla Turystyki”. Posiada liczne dyplomy i pisemne pochwały ze strony regionów, firm i instytucji polskich i austriackich za swoje zaangażowanie w budowanie pozytywnego wizerunku Polski, między innymi odznakę Honoris Gratia Miasta Krakowa.

Od września 2022 roku jest zastępcą dyrektora ZOPOT Wiedeń