testform


    
     
   

Informacje dodatkowe:


Informacje dodatkowe:


na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora wydarzenia tj. Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze, w tym otrzymywaniu komunikatów dotyczących Konferencji w formie wiadomości e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i uczestnictwa w Konferencji. Mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do moich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

na upublicznienie mojego wizerunku na fotografiach pamiątkowych, zdjęciach grupowych, nagraniach audio i video mających na celu promocję oraz relację z organizowanej Konferencji, która będzie dostępna w Internecie