Właściciel Biura Podróży Tourist Polska oraz Serwisu rezerwacyjnego Lulubeds.pl, Skarbnik i Członek zarządu Polskiej Izby Turystyki, Przewodniczący Zespołu ds. Turystyki, Przemysłu Spotkań i Czasu Wolnego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Członek Rady POT.

Wykształcenie: Magister Wydziału Gospodarki Turystycznej Wyżej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie.