Profesor Aleksandra Kuzior jest doktorem habilitowanym, profesorem Politechniki Śląskiej, uhonorowanym tytułem doktora honoris causa. Naukowo zajmuje się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, etyki biznesu, Smart City, oceny technologii, sztucznej inteligencji, edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej pełni funkcję Prodziekana ds. Współpracy i Rozwoju oraz Kierownika Katedry Stosowanych Nauk Społecznych. Jest Pełnomocnikiem Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, prezesem Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii. Pełni także funkcję Przewodniczącej Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Komunikacji Społecznej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Jest ekspertem ds. ewaluacji projektów z Agencji Grantów Naukowych Ministerstwa Edukacji, Nauki, Badań Naukowych i Sportu oraz Słowackiej Akademii Nauk (VEGA) oraz ekspertem ds. ewaluacji projektów z Narodowej Fundacji Badawczej Ukrainy. Była kierownikiem 9 zrealizowanych projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jest autorką ponad 250 publikacji naukowych. Laureatka nagród: 1) Zabrzańska Atena, przyznawana przez Prezydent Miasta Zabrze (2021); 2) Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za działalność organizacyjną (2021); 3)Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju (2020); 4) Nagroda Specjalna „Czarny Diament” przyznana przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego (2018); 5) Śląska Nagroda Naukowa (2017); Medal Komisji Edukacji Narodowej (2015).