Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik ,

wieloletni Kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, autor i współautor blisko 460 publikacji naukowych, 38 podręczników, redaktor naczelny 2 czasopism medycznych i prelegent ponad 330 konferencji krajowych oraz

zagranicznych, autor 3 patentów, promotor 33 doktoratów,

31 rozpraw habilitacyjnych oraz recenzent licznych dorobków naukowych. Całkowity Impact Factor 95.726, liczba cytowań – pond 430.

Jako prekursor okulistyki, profesor Jerzy Szaflik był inicjatorem budowy i wieloletnim dyrektorem Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego, stworzył Bank Tkanek Oka w Warszawie, który rozpoczął swoją działalność w 1995 roku.

W latach 70-tych wdrażał technikę zabiegu pozatorebkowego usunięcia zaćmy.

Od roku 2000, wraz z powołanym przez siebie międzynarodowym zespołem badaczy, prowadził badania w zakresie genetyki okulistycznej.

Jako jeden z pierwszych polskich chirurgów wprowadził nowoczesną metodę chirurgicznego usuwania zaćmy – fakoemulsyfikację, a w ostatnim czasie również usuwanie zaćmy przy użyciu lasera femtosekundowego.

W latach 1998-2012 był Konsultantem Kraju ds. Okulistyki, w latach 2004-2010 był Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. W latach 2014-2016 był Zastępcą Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. W 2012 r. kapituła PAN zdecydowała się odznaczyć prof. Jerzego Szaflika Medalem PAN  za szczególne zasługi dla nauki polskiej i światowej.

Wykształcenie:

 • 1969 r. – Wydz. Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
 • 1975 r. – stopień doktora nauk medycznych – praca: Wpływ estrogenów na ciśnienie wewnątrzgałkowe- badania doświadczalne i obserwacje kliniczne
 • 1979 r. – stopień dr habilitowanego n. medycznych. Temat rozprawy habilitacyjnej: Teoretyczne i praktyczne aspekty usuwania ferromagnetycznych ciał obcych z wnętrza gałki ocznej
 • 1990 r. – profesor nadzwyczajny Katedry i Kliniki Okulistyki Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
 • 1992 r. – tytuł naukowy Profesora nauk medycznych
 • 1997 r. – profesor zwyczajny
 • 2005 r. – Podyplomowe Studium Zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wyróżnienia i odznaczenia, m.in.:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w dziedzinie medycyny
 • Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy za rok 2002
 • Złoty Medal im. Alberta Schweitzera przyznany przez Światową Akademię Medyczną
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Złoty Medal za długoletnią Służbę wręczony przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego w roku 2011
 • Medal Gloria Medicinae przyznany przez Polskie Towarzystwo Lekarskie
 • Najwyższe odznaczenie Laudabilis przyznane przez Warszawskie Izby Lekarskie
 • Odznaka Honorowa Polskiego Związku Niewidomych
 • Medal Polskiej Akademii Nauk w roku 2012

Członkostwo w krajowych i międzynarodowych Towarzystwach Naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Okulistyczne
 • Polskie Towarzystwo Lekarskie
 • American Academy of Ophthalmology
 • European Contact Lens Society of Ophthalmologists
 • International Council of Ophthalmology
 • Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft
 • European Society of Cataract and Refractive

 

Profesor Jerzy Szaflik jest właścicielem kliniki Centrum Mikrochirurgii Oka „Laser”. Od lat koncentruje działania na rzecz wczesnego wykrywania jaskry.

W roku 2018 powołał i przewodniczy interdyscyplinarnej grupie naukowców z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Warszawskiej, którzy wraz z ekspertami w dziedzinie IT opracowali platformę e-jaskra, oparty o sztuczną inteligencję system wykorzystywany do badan przesiewowych w kierunku jaskry. E-jaskra działa w oparciu o komputerową analizę barwnego zdjęcia dna oka.

Profesor zajmuje się też rozwijaniem specjalistycznej placówki Centrum Jaskry w Warszawie, która jest częścią ośrodka badawczo-naukowego Centrum Badań Medycznych Brand Med.

Od 3 lat Klinika prof. Jerzego Szaflika jest ośrodkiem dydaktyczno-szkoleniowym Uczelni Łazarskiego. Prowadzi zajęcia z zakresu okulistyki dla studentów wydziału lekarskiego.

Profesor Jerzy Szaflik podejmuje współpracę także z partnerami zagranicznymi w tym z ośrodkami amerykańskimi, m.in. z firmą Enfoglobe specjalizującą się w wysokospecjalistycznych rozwiązaniach IT, także w medycynie, jak symulatory pracy narządów wewnętrznych człowieka. Natomiast z firmą QLDS (Quest Vision Care Specialty Lab) rozwija nowe rozwiązania optyczne stosowane w leczeniu krótkowzroczności.