Paweł Kołodziejski – historyk, muzealnik. Ur. w 1976 roku w Starachowicach.  Od roku 2006 zatrudniony w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach (od 2012 roku jako dyrektor). Autor wystawy stałej „Od Wierzbnika do Starachowic. Historia miasta nad Kamienną”, oraz kilku wystaw czasowych. Współautor kilkudziesięciu wystaw czasowych w macierzystej placówce oraz w muzeach w Iłży i Krakowie. Autor kilkunastu artykułów popularyzujących poprzemysłowe dziedzictwo Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego. Uczestnik licznych konferencji  poświęconych zagadnieniom ochrony i wykorzystania zabytków postindustrialnych.