Prezes Fundacji Proturmed z Gdańska. Zajmuje się badaniem, organizacją  oraz  promocją  polskich  usług  i technologii medycznych na rynkach światowych. W zarządzie Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej. Okazjonalny ekspert branżowy w zakresie usług prozdrowotnych dla Polskiej Organizacji Turystycznej, a urządzeń mobilnych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Od ponad 10 lat zajmuje się turystyką medyczną na szczeblu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym we współpracy z prywatnymi podmiotami oraz samorządem i instytucjami publicznymi.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego z prawa oraz socjologii.