Katarzyna Gądek – absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek historia, specjalność pedagogiczna. Ukończyła studia podyplomowe – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Uniwersytet Jagielloński.

Od 1997 roku, w strukturach Urzędu Miasta Krakowa zajmuje się obszarem turystyki i promocji. W latach 2004-2006 dyrektor Wydziału Turystyki i Promocji, kolejno dyrektor Biura ds. Turystyki i dyrektor Biura Marketingu Turystycznego Miasta. Obecnie zastępca dyrektora w Wydziale ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. Współtwórczyni Strategii Rozwoju  Turystyki  w Krakowie na lata 2006-13 oraz Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020. W ramach wykonywanych obowiązków koordynuje prace związane z realizacją dokumentów strategicznych dotyczących turystyki w Krakowie oraz realizuje działania związane z marketingiem turystycznym miasta. Posiada doświadczenie w realizacji kampanii promocyjnych Krakowa oraz projektów finansowanych ze środków UE z zakresu turystyki. Koordynuje przedsięwzięcia z zakresu marketingu turystycznego, m. in dot. turystyki biznesowej, medycznej, kulturowej. Aktywnie współpracuje z turystycznym samorządem gospodarczym w Krakowie oraz stowarzyszeniami turystycznymi.

Współpracuje z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie jako wykładowca.

Członek Zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Jurajskich, przewodnicząca Komisji Turystyki Związku Miast Polskich. Członek Rady Polskiej Organizacji Turystycznej VI kadencji, wiceprzewodnicząca Rady Polskiej Organizacji Turystycznej VII i VIII kadencji.