Katarzyna Dzióba jest absolwentką Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła ponadto studia podyplomowe z zakresu działania banków komercyjnych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wiedzy o Unii Europejskiej na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Pracowała w bankowości. III zastępca prezydent miasta Zabrze od 1 września 2011 roku. Katarzyna Dzióba nadzoruje następujące wydziały i samodzielne komórki organizacyjne: Biuro Zamówień Publicznych, Wydział Budownictwa, Wydział Ekologii, Wydział Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Wydział Infrastruktury Komunalnej, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta oraz Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości