Inżynier elektryk, licencjat z nauk ścisłych na Politechnice, Burmistrz Miasta Labin od 2017 roku. Jego priorytety ukierunkowane są na dalszy rozwój gospodarki i turystyki, a szczególną uwagę przywiązuje do współpracy z przedsiębiorcami i rzemieślnikami, dalszego rozwoju infrastruktury sportowej, zachowania bogatego dziedzictwa kulturowego Labina i tożsamości Labina oraz promocji wielokulturowości i praw mniejszości.