Franz Schausberger (urodzony 5 lutego 1950 roku) jest austriackim politykiem (ÖVP) i historykiem.

Studiował na Uniwersytecie w Salzburgu, otrzymując tytuł Doktora Filozofii w 1973 roku.

Schausberger jest żonaty z Heidi Schausberger-Strobl od 1988 roku i ma troje dzieci (Martinę, Maximiliana i Alexandera).

W latach 1979-1996 był członkiem Landtagu (parlamentu regionalnego) Salzburga.

W latach 1979-1989 był Sekretarzem Generalnym ÖVP Salzburg.

 

Od 24 kwietnia 1996 roku do 28 kwietnia 2004 roku był Landeshauptmannem (gubernatorem) Salzburga.

Od 1996 roku jest przedstawicielem Kraju Związkowego Salzburg w Komitecie Regionów Unii Europejskiej. Od stycznia 2006 roku jest Wiceprzewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów.

Od kilku lat przewodniczy Grupie Roboczej Komitetu Regionów ds. Bałkanów Zachodnich. Obecnie jest przewodniczącym Komitetu Regionów-Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego Serbia. W październiku 2016 roku został mianowany przez Komisję Europejską Specjalnym Doradcą ds. rozszerzenia UE, w szczególności ds. Bałkanów i Ukrainy.

W 1996 roku uzyskał kwalifikacje wykładowcy uniwersyteckiego Historii Nowożytnej na Uniwersytecie w Salzburgu.

Franz Schausberger opublikował wiele książek i około 200 publikacji na temat historii i polityki Austrii i Unii Europejskiej.

W 2008 roku otrzymał tytuł „profesora uniwersytetu” od Uniwersytetu Zachodnich Węgier w Sopron. W 2014 roku Prezydent Austrii nadał Mu tytuł zawodowy „Profesora Uniwersyteckiego”.

W 2004 roku Schausberger założył Instytut Regionów Europy (IRE) w Salzburgu i od tego czasu pełni funkcję przewodniczącego zarządu.