dr Michał Wiśniewski – historyk architektury, doktor nauk humanistycznych, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierownik Ośrodka Edukacji – Akademii Dziedzictwa w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, członek zarządu Fundacji Instytut Architektury. Interesuje się architekturą międzywojenną i współczesną, prowadzi badania na temat sztuki tworzonej na potrzeby państwa. Jest autorem licznych tekstów naukowych i popularnonaukowych poświęconych architekturze, m.in. monografii krakowskich architektów Ludwika Wojtyczki i Adolfa Szyszko-Bohusza. Współautor wystaw tworzonych prze Fundację Instytut Architektury.