Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor nauk ekonomicznych w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, wykładowca w latach 1989–2016; w latach 1995–2000 pełnił służbę dyplomatyczną jako attaché handlowy Ambasady RP w Budapeszcie; w latach 2004–2016 pracował w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. jako dyrektor biura terenowego w Krakowie odpowiedzialnego za obszar Polski Południowo-Wschodniej; od września 2016 do sierpnia 2017 był radcą w Ambasadzie RP w Wiedniu, pełniąc funkcję kierownika Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji, obecnie Radca w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Organizacjach Międzynarodowych w Wiedniu, kierownik Zespołu ds. UNIDO.