Przewodniczący Rady Dyscypliny Architektura i Urbanistyka w Politechnice Śląskiej. Specjalista w zakresie projektowania zieleni naturalistycznej.

W 2014 roku obronił pracę habilitacyjną na podstawie monografii: Natura modelowana, Elementy naturalistyczne w kompozycji urbanistycznej.

Posiada uprawnienia projektowe z zakresu konserwacji zieleni zabytkowej.
Autor 56 i współautor 11 publikacji naukowych, 16 komunikatów i 5 publikacji popularnych.
Autor 163 projektów z zakresu architektury krajobrazu, 14 ekspertyz i 41 prac inwentaryzacyjnych z oceną wartości zieleni.
Autor 24 projektów i opracowań dotyczących rewaloryzacji zieleni zabytkowej, autor projektów 29 nowych parków i zieleńców; projektów zieleni dla 4 cmentarzy; projektów przebudowy zieleni dla 3 osiedli w Katowicach i w Gliwicach oraz szeregu ulic w Siemianowicach Śl., Sosnowcu i Zabrzu; projektu koncepcyjnego Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie; projektu zieleni dla Centrum Nauki Kopernik w Warszawie; projektu parku Góra Antonia w Rudzie Śląskiej i surrealistycznego parku przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno Uzdrowiskowym w Rabce Zdroju.
Autor i współautor programów komputerowych i stron internetowych do doboru materiału roślinnego.
Nominowany w 2007 roku do nagrody Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kategorii „Projekty i programy”.
Wyróżniony w 2009 roku przez Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie organizowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy z SARP O.Katowice – Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego.
Kategoria Urbanistyka: Renowacja  zieleńca oraz terenów wokół Kościoła Parafialnego w Zabrzu – Kończycach.
Autor projektu zieleni do projektu modernizacji ul. Akademickiej na trakt pieszy, za którego realizację Miasto Gliwice uzyskało w 2015 r. Nagrodę Ministra Infrastruktury i Rozwoju w kategorii Modernizacja Roku.