Biolog, specjalista ochrony środowiska w zakresie funkcjonowania ekosystemów miejsko-przemysłowych, w tym zbiorników powstałych w nieckach osiadania, ekonomicznym wymiarze świadczeń ekosystemów antropogenicznych oraz różnorodności biologicznej i czynników wpływających na jej kształtowanie.

European Brownfield Manager w zakresie rekultywacji i zagospodarowania terenów poprzemysłowych, specjalista w zakresie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, auditor systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001. Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN. Autorka  publikacji naukowych, kierownik, wykonawca projektów badawczych i dydaktycznych oraz ekspertyz i opracowań środowiskowych. Dyrektor Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone, Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Klastra 3×20.