dr Bartłomiej Walas prof. WSTiE – absolwent turystyki krakowskiej AWF. Ukończył także studia podyplomowe w Instytucie Studiów Wyższych nad Turystyką-IREST na Sorbonie. Dziekan Wydziału w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Specjalista w zakresie polityki turystycznej i marketingu turystycznego. W latach 1996-2008 dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Paryżu a następnie wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, odpowiadając za strategię marketingową na rynkach zagranicznych. Koordynował projekty strategiczne w Wydziale ds. turystyki Urzędu Miasta Krakowa. Członek Rady  Gospodarczej  Izby Hotelarstwa Polskiego, Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyki, Rady Ekspertów ds. turystyki przy ministrze (kadencja 2021). Autor między innymi strategii marketingowej Polski w sferze turystyki na, polityki zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028. W dorobku posiada liczne artykułów naukowe, dokument strategiczne i analizy rynku turystycznego, wykonywanych na zleceniem administracji rządowej i samorządowej oraz sektora prywatnego. Prelegent i analityk rynku turystycznego. Wyróżniony odznaką Honorową Ministra Sportu i Turystyki za zasługi dla turystyki, za zasługi dla Polskiej Izby Turystyki, odznaką Prezydenta Miasta Krakowa „Honoris Gratia”, brązowym i srebrnym krzyżem zasługi (Polska) oraz Złotym medalem turystyki (Francja).