Wicedyrektor Departamentu Wsparcia Rozwoju Turystyki w Polskiej Organizacji Turystycznej

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała międzynarodowe certyfikaty w zakresie zarzadzania projektami AgilePM Foundation oraz PRINCE2 6th Edition Foundation. Ukończyła wiele specjalistycznych kursów i szkoleń w obszarze funduszy UE, promocji i budowy produktów turystycznych, prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej, prawa budowlanego, finansów, księgowości etc. Niemal od początku pracy zawodowej związana z realizacją przedsięwzięć współfinasowanych ze środków UE. Od 2010 roku nadzorowała w POT pracę Departamentu Funduszy Europejskich, pełniącego rolę Instytucji Wdrażającej dla Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym PO IG, 2007-2013. W ramach tego działania powstał pakiet 21 konkurencyjnych, ponadregionalnych i markowych produktów o charakterze unikatowym, którymi Polska mogła się pochwalić nie tylko w kontekście Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012. Dofinansowanie uzyskało 21 projektów obejmujących inwestycję w spójną infrastrukturę turystyczną, bardzo istotnych w długofalowej promocji naszego kraju. Zarządzała również procesem wdrażania poddziałania 3.3.2: Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki Brand PO IR 2014-2020. Obecnie koncentruje swoją aktywność nad zapewnieniem właściwego i efektywnego działania Departamentu Wsparcia Rozwoju Turystyki, uczestnicząc także w gremiach turystycznych i zespołach roboczych celem rozwoju, kształtowania i promocji produktów turystycznych. Jednocześnie, prowadzi i koordynuje prace związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych, opiniując m.in. dokumenty strategiczne w zakresie krajowych programów operacyjnych w ramach Polityki Spójności i Krajowego Planu Odbudowy.